Uỷ Thác Xuất Nhập Khẩu

Vượt ra ngoài hậu cần, làm cho cuộc cách mạng kinh doanh.

Doanh nghiệp chúng tôi được Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Khánh Hoà cấp giấp phép kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực, và dựa trên nhu cầu thiết thực của khách hàng chúng tôi cung cấp mảng dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu nhằm đáp ứng các tiêu chí sau:
Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và cá nhân tham gia hoạt động thương mại quốc tế
Đảm bảo lợi ích tối đa cho người sử dụng dịch vụ uỷ thác
Thúc đẩy thương mại phát triển
Tìm kiếm khách hàng mới cho những đối tác của mình