Thủ Tục Hải Quan

Vượt ra ngoài hậu cần, làm cho cuộc cách mạng kinh doanh.

Chúng tôi là doanh nghiệp được cấp phép làm đại lý thủ tục hải quan do Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cấp, có khả năng khai thuê cho các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu mà chưa có phần mềm, thiết bị chữ ký số hoặc chưa đăng ký tài khoản vnaccs với Tổng Cục Hải Quan. Chi tiết cụ thể như sau:
– Khai hải quan điện tử và thông quan tại các Cảng xuất khẩu mà khách hàng có nhu cầu
– Khai được tất cả các loại hình mà doanh nghiệp yêu cầu: Gia Công, Sản Xuất Xuất Khẩu, Kinh Doanh, Khu Chế Xuất…
– Có nhân viên đến trực tiếp các văn phòng của công ty để lên tờ khai theo yêu cầu
– Liên kết với đội vận tải và phòng kinh doanh của công ty để tự theo dõi tiến độ xuất – nhập của lô hàng
– Báo cáo tổng kết sản lượng nhập xuất trong trong quý hoặc trong năm cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của công ty.
– Đăng ký miễn phí tài khoản VNACCS cho doanh nghiệp mới tham gia xuất nhập khẩu, hướng dẫn mua token chữ ký số mới để sử dụng khai hải quan cho doanh nghiệp.
– Tư vấn chính sách mặt hàng cũng như cập nhật tất cả các văn bản pháp lý liên quan đến hàng hoá để hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời trong khai báo hải quan.