Mua Bán Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ

TRADING HANDICRAFTS

Việt Nam với lợi thế nhiều tài nguyên thiên nhiên và có trình độ chế tác thủ công thuộc dạng nổi tiếng trong khu vực với nhiều làng nghề truyền thống về thủ công mỹ nghệ. Với mong muốn quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới cũng như mang lại giá trị thặng dư cao cho các ngành nghề truyền thống nên CRL luôn gửi các mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đi triễn lãm trong khu vực. Và với mong muốn đó CRL luôn luôn tìm kiếm các khách hàng tiềm năng trong cùng lĩnh vực để cùng nhau hợp tác làm đối tác chiến lược lâu dài.

lang-nghe-vietnam
144400_1456148192_news_5303