Mua Bán Máy Móc Thiết Bị Nông - Công Nghiệp

AGRICULTURAL - INDUSTRIAL EQUIPMENT TRADING

Mục tiêu định hướng đa ngành nghề, CRL đã và đang tìm kiếm các đối tác cùng nhau phát triển mạng lưới phân phối máy móc thiết bị nông – công nghiệp, tiếp cận các nhà sản xuất nước ngoài tiến tới độc quyền phân phối sản phẩm, hợp tác sản xuất cung cấp trang thiết bị sữa chữa thay thế, thành lập chuỗi bảo trì bảo dưỡng bảo hành chính hãng nhà sản xuất tại Việt Nam.

tham-dinh-gia-may-moc-thiet-bi-day-chuyen-san-xuat3
may-nong-nghiep