DỊCH VỤ KHAI THUÊ HẢI QUAN

CUSTOMS BROKERAGE SERVICE

CRL là doanh nghiệp được cấp phép làm đại lý thủ tục hải quan do Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cấp, có khả năng khai thuê cho các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu mà chưa có phần mềm, thiết bị chữ ký số hoặc chưa đăng ký tài khoản vnaccs với Tổng Cục Hải Quan. Chi tiết cụ thể như sau:

 • Khai hải quan điện tử và thông quan tại các Cảng xuất nhập khẩu mà khách hàng có nhu cầu;
 • Thực hiện thủ tục hải quan cho tất cả các loại hình doanh nghiệp: Gia Công, Sản Xuất Xuất Khẩu, Kinh Doanh, Chế Xuất…
 • Có nhân viên đến trực tiếp các văn phòng của công ty để lên tờ khai theo yêu cầu;
 • Liên kết với đội vận tải và phòng kinh doanh của công ty để tự theo dõi tiến độ xuất – nhập của lô hàng;
 • Báo cáo tổng kết sản lượng nhập xuất trong trong quý hoặc trong năm cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của công ty;
 • Đăng ký miễn phí tài khoản VNACCS cho doanh nghiệp mới tham gia xuất nhập khẩu, hướng dẫn mua token chữ ký số mới để sử dụng khai hải quan cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn chính sách mặt hàng cũng như cập nhật tất cả các văn bản pháp lý liên quan đến hàng hoá để hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời trong khai báo hải quan.
page-title-about-us-4
slide-background-07.jpg
khai-thue-hai-quan-iltvn

Các dịch vụ cung cấp:

 • Quản lý xuất nhập khẩu đường bộ, đường biển, đường không.

 • Tuân thủ nghiệp vụ quản lí để tránh việc giao hàng chậm trễ

 • Có kinh nghiệm với những lô hàng phức tạp

 • Có kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp

 • Có kinh nghiệm trong việc tính và hoàn tất thủ tục thuế

 • Quản lý chứng từ

 • Hỗ trợ đăng ký giấy phép nhập khẩu

 • Hỗ trợ hoàn thuế hoặc miễn thuế

 • Tư vấn hàng hóa/quy trình