Dịch Vụ Ủy Thác Xuất Nhập Khẩu

ENTRUSTED EXPORT/IMPORT SERVICE

Doanh nghiệp chúng tôi được Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Khánh Hoà cấp giấp phép kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực, và dựa trên nhu cầu thiết thực của khách hàng, CRL cung cấp mảng dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu nhằm đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và cá nhân tham gia hoạt động thương mại quốc tế

  • Đảm bảo lợi ích tối đa cho người sử dụng dịch vụ uỷ thác

  • Thúc đẩy thương mại phát triển

  • Tìm kiếm khách hàng mới cho những đối tác của mình

page-title-partner