Dịch Vụ Lưu Kho Hàng Hóa

WAREHOUSING SERVICES

Với quy mô nhà xưởng 40.000m2 được xây dựng cố định ở khu vực ICD Cam Ranh và Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn cho hàng hoá, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật để cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng hoá và quản lý hàng hoá xuất nhập cho khách hàng. Báo cáo đầy đủ sản lượng xuất nhận tồn cho khách hàng một cách đầy đủ nhất.

slide-background-05.jpg