Dịch Vụ Vận Tải Nội Địa

DOMESTIC TRANSPORT SERVICES
  • Dịch vụ vẩn chuyển bằng container và xe tải các loại

  • Dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

  • Dịch vụ vận chuyển hàng lạnh

  • Dịch vụ vận chuyển bằng cont tank (hàng khí hoá lỏng, hoá chất…)

slide-background-09.jpg